lørdag 24. desember 2022

The salt of the sea (Speed Graphic camera, 4X5 film)


                                                              The salt of the sea

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar