fredag 16. desember 2022

In line. (Speed graphic camera, 4X5 sheet film)


                                                                           In line

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar