lørdag 5. august 2017

Flowers grow out of dark moments. (Corita Kent)

                                                 Flowers grow out of dark moments.
(Corita Kent)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar