torsdag 9. februar 2023

Caught in the storm. (Praktica camera, 35mm film)


                                                             Caught in the storm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar