torsdag 5. mai 2022

"What happens to the heart" (Leonard Cohen)


                                                           "What happens to the heart"

                                                                      (Leonard Cohen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar