onsdag 9. mars 2022

The softness of everyday life (Rolleiflex camera, 120 film)


                                                   The softness of everyday life

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar