lørdag 22. januar 2022

Do not write your love declarations in the snow. (Rolleiflexcamera, 120 film)


                                              Do not write your love declarations in the snow

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar