onsdag 18. august 2021

In the deep forest where light comes and goes, from where i dont know ? (Analog, long exposure )


                                           In the deep forest where light comes and goes,

                                                          from where i dont know ?


                                                              (Analog, long exposure )

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar