onsdag 4. mars 2020

Elene in the cowshed (Long exposure, pinhole camera)

                               Elene in the cowshed  (Long exposure, pinhole camera)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar