onsdag 10. oktober 2018

"My love is like a storybook story. But it`s as real as the feelings i feel." Mark Knopfler

                                           "My love is like a storybook story.
                                            But it`s as real as the feelings i feel."
                                                            Mark Knopfler

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar