onsdag 15. april 2020

I`m not your friend I`m not your lover I`m not your family

                                                              I`m not your friend
                                                              I`m not your lover
                                                              I`m not your family

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar