søndag 16. februar 2020

An analog picture of a proud Norwegian country girl (Ilford 120 film, Iso 100)

                    An analog picture of a proud Norwegian country girl (Ilford 120 film, Iso 100)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar